Zinātne un tehnoloģijas

Zinātne un tehnoloģijas

Neskatoties uz Latvijas kā tranzītvalsts attīstību, mums ir nepieciešami ne tikai kvalificēti speciālisti loģistikas, transporta sistēmu, auto, ūdens, gaisa un dzelzceļa transporta pārvaldības un vadības jomās, bet mums ir nepieciešami arī kvalificēti zinātnieki, kas spētu piedāvāt savas intelektuālās spējas gan Eiropas, gan pasaules tirgum.

 

Šobrīd mēs realizējam trīs lielus Eiropas Savienības projektus:

  • Bezpilota aviācijas kompleksa izstrāde un lidaparātu industriālo prototipu izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai;
  • Industriālās tehnoloģijas prototipa izstrāde daudzkomponentu nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumizturīgu pārklājumu iegūšanai;
  • Efektīvu mazizmēra siltummašīnu gāzu procesu modelēšana un izpēte.

Projektu ietvaros esam guvuši lielus panākumus bezpilotu lidaparātu modelēšanā – ir izgatavoti divi reāli strādājošus prototipi, šobrīd nodarbojamies ar bezpilotu zemūdens aparātu modelēšanu. Plazmas laboratorijā esam izstrādājuši inovatīvu daudzkomponentu nanostrukturētu pārklājumu, kas ir ne tikai karstuma un rūsas izturīgs, tas spēj pildīt arī dekoratīvās īpašības.

 

Ceram, ka pasaulē plaši sastopamā problēma, pasažieru un smago kravu pārvadāšanas jomā, izmantojot mazās lidostas, atklātus zemes vai ūdens laukumus tuvu galamērķim, tiks atrisināta mūsu Eiropas 7. ietvarprogrammas īstenotā projekta “Jauna koncepcija par „ESTOLAS” hibrīdlidaparātu ar īpaši īsu pacelšanos un nolaišanos uz jebkādas virsmas: no viegla pasažieru lidaparāta līdz kravas/pasažieru lidaparātam ar palielinātu kravnesību” ietvaros.

 

Aktīvi izmantojam iespējas veidot projektus gan ar Latvijas Zinātņu Padomes, gan ar Izglītības un Zinātnes ministrijas atbalstu. Kā arī esam atvērti sadarbības iespējām ar uzņēmumiem, palīdzot attīstīt kādu no darbības jomām ar jauniem izgudrojumiem un inovācijām.

 

Varam lepoties, ka šobrīd zinātniskajos projektos piedalās ne tikai institūta zinātniskais personāls, bet arī studenti. Projektos aktīvi darbojas 7 studenti no bakalaura un maģistra studijām, kā arī 17 studenti no doktora studiju programmas.

Syndicate content