Topošajiem studentiem

Kāpēc studēt AERTI?

Visās transporta jomās tuvākajos gados ir vērojams pieaugums pēc speciālistiem, kas ir zinoši transporta sistēmu loģistikas, aviācijas, tehnoloģiskā un tehniskā nodrošinājuma jautājumos. Latvijas un pasaules darba tirgū palielinājies pieprasījums pēc kvalificētiem un starptautiskajiem standartiem atbilstoši sagatavotiem aviācijas un transporta loģistikas inženieriem. 

Aeronautikas institūts piedāvā studijas perspektīvās studiju programmās – „Aviācijas transports” un „Transporta sistēmu inženierija”.
 
Jaunizveidotā Aeronautikas institūta studentiem RTU piedāvās arī jaunas studiju programmas, kuru absolventi varēs darboties plašākā darba tirgus diapazonā: gan kā pētnieki pētniecības centros, gan kā inženieri – konstruktori lidaparātu un aviācijas sistēmu ražošanas uzņēmumos, gan kā inženieri aviācijas remonta uzņēmumos, gan kā gaisa kuģu ekspluatācijas inženieri lidostās, gan kā gaisa loģistikas speciālisti loģistikas kompānijās u. c.

Studiju līmeņi

RTU īsteno 3 līmeņu akadēmiskās un profesionālās studiju programmas, kas atbilst Eiropas Savienības augstākās izglītības vienotās telpas veidošanai veltītās Boloņas 1999. gada konferences deklarācijas nostādnēm.

Akadēmiskās studijas paredzētas bakalaura, maģistra akadēmiskā grāda un doktora zinātniskā grāda iegūšanai.

Profesionālās studijas paredzētas profesionālās kvalifikācijas vai profesionālā grāda un profesionālās kvalifikācijas iegūšanai.


 

Avots: RTU

Studiju formas

RTU akadēmiskās un profesionālās studiju programmās var studēt gan pilna (dienas), gan nepilna (vakara un neklātienes) laika studiju formās.


Pilna laika studijas – studiju forma, kurai atbilst 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un ne mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā.

Pilna laika studiju formas studentiem nodarbības un laboratorijas darbi notiek darbdienās. 

IESTĀJNOSACĪJUMI PAMATSTUDIJU PROGRAMMĀS: 
Lai studētu RTU un 2010. gadā pretendētu uz kādu no 1846 pamatstudiju valsts budžeta finansētām studiju vietām, jānokārto centralizētie eksāmeni, kā arī atsevišķās studiju programmās iestājpārbaudījums zīmēšanā. 
 
Kā arī svarīgi atcerēties, ka Vidējās izglītības dokumentā 7 mācību priekšmetos:
matemātikā, fizikā, ķīmijā, informātikā, latviešu valodā, svešalodā (angļu, vācu vai franču), ekonomikā, dabaszinātnēs atzīme nav zemāka par 4 (četri). 
 
PILNA LAIKA STUDIJU PROGRAMMAS: PAMATSTUDIJU PROGRAMMAS
Pēdējās izmaiņas 13.08.2010.  


Nepilna laika studijas
– studiju forma, kurai atbilst mazāk kā 40 kredītpunkti akadēmiskajā gadā un mazāk kā 40 akadēmiskās stundas nedēļā.

Nepilna laika (neklātienes) studiju formas studentiem nodarbības un laboratorijas darbi notiek sestdienās.

Konsultācijas, ieskaites un eksāmeni tiek plānoti arī darba dienās. 
Nepilna laika (vakara) studiju formas studentiem nodarbības notiek pirmdienās, otrdienās, trešdienās un ceturtdienās no plkst. 18 līdz 21 (dažas nodarbības var tikt plānotas arī piektdienās un sestdienās). 
 
IESTĀJNOSACĪJUMI 
Nepilna laika (vakara un neklātienes) maksas studiju programmās ieskaita:
  • pēc studiju maksas par pirmo pusgadu samaksas,
  • bez CE sertifikāta vai iestājpārbaudījumu kārtošanas. 
NEPILNA LAIKA MAKSAS STUDIJU PROGRAMMAS: Pamatstudiju programmas
 
Neklātienes un vakara studiju departaments
Āzenes ielā 16/20–306, Rīga, LV-1048
Tālrunis: 67089413
Fakss: 67089371
E-pasts: nvsd rtu.lv
Direktore Sandra Ružecka
Pēdējās izmaiņas 13.08.2010.
 
Avots: RTU
Syndicate content