Institūts

Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes Aeronautikas institūts ir vienīgā valsts finansētā augstskola, kas piedāvā iespēju apgūt tādas profesijas kā gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas inženieris, gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženieris vai transporta sistēmu inženieris.

 

Šobrīd piedāvājam sekojošas iespējas:

  • I līmeņa augstākās izglītības profesionālās studijas programmā Aviācijas transports;
  • profesionālā bakalaura un maģistra studijas programmās Transporta sistēmu inženierija un Aviācijas transports;
  • kā arī doktora studijas programmā Transports.

 

Visas programmas ir Augstākās Izglītības Padomes apstiprinātas un akreditētas. Institūta absolventi ir augsti kvalificēti inženieri, līdz ar to katru gadu liela daļa no absolventiem izvēlas turpināt mācības maģistrantūras vai doktora programmās, kā arī aktīvi iesaistās institūta zinātniski pētnieciskajā darbībā.

 

Transporta kā sistēmas attīstība šobrīd ir viens no pamatiem Latvijas valsts attīstībā un veiksmīgas reģiona integrācijas pamats Eiropas un pasaules transporta tīklu sistēmā. Jau šobrīd transporta nozarē ir kvalificētu speciālistu trūkums, kuri spējīgi ātri, mobili un zinoši reaģēt nemitīgi mainīgajā transporta sistēmu vidē, izmantojot gan teorētiskas, gan praktiski iegūtās tehnoloģiskās zināšanas.

 

AERTI Aviācijas transporta programmas absolventi varēs darboties plašākā darba tirgus diapazonā: gan kā gaisa kuģu ekspluatācijas inženieri lidostās, gan kā inženieri – konstruktori lidaparātu un aviācijas sistēmu ražošanas uzņēmumos, gan kā inženieri aviācijas remonta uzņēmumos, gan kā pētnieki pētniecības centros, gan kā gaisa transporta loģistikas speciālisti loģistikas kompānijās u. c.

 

AERTI Transporta sistēmu  inženierijas programmas absolventi ir spējīgi risināt plašu, sarežģītu, tehnoloģiski ietilpīgu jautājumu spektru, kas ir saistīti ar kravu pārstrādes tehnoloģisko procesu organizāciju transporta terminālos (transportlīdzekļu iekraušana un izkraušana, kravu šķirošana un konsolidācija, noliktavu un terminālu saimniecības vadīšana, dažādu darbu mehanizācija un automatizācija utt.), visu veidu transporta līdzekļu, kravu celšanas un transportēšanas mehānismu ekspluatāciju un remontu, kā arī jaunu mašīnu un mehānismu projektēšanu un ražošanu.

 

Vairāk informāciju par studiju programmām un prakses vietām meklē sadaļās Studijas un Prakse.