Aeronautikas institūts

AERTI

Rīgas Tehniskās universitātes Transporta un mašīnzinību fakultātes Aeronautikas institūts ir vienīgā valsts finansētā augstskola, kas piedāvā iespēju apgūt tādas profesijas kā gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas mehānikas inženieris, gaisa kuģu tehniskās ekspluatācijas avionikas inženieris vai transporta sistēmu inženieris.

 

Šobrīd piedāvājam sekojošas iespējas:

  • I līmeņa augstākās izglītības profesionālās studijas programmā Aviācijas transports;
  • profesionālā bakalaura un maģistra studijas programmās Transporta sistēmu inženierija un Aviācijas transports;
  • kā arī doktora studijas programmā Transports.

Visas programmas ir Augstākās Izglītības Padomes apstiprinātas un akreditētas. Institūta absolventi ir augsti kvalificēti inženieri, līdz ar to katru gadu liela daļa no absolventiem izvēlas turpināt mācības maģistrantūras vai doktora programmās, kā arī aktīvi iesaistās institūta zinātniski pētnieciskajā darbībā.

 

Transporta kā sistēmas attīstība šobrīd ir viens no pamatiem Latvijas valsts attīstībā un veiksmīgas reģiona integrācijas pamats Eiropas un pasaules transporta tīklu sistēmā. Jau šobrīd transporta nozarē ir kvalificētu speciālistu trūkums, kuri spējīgi ātri, mobili un zinoši reaģēt nemitīgi mainīgajā transporta sistēmu vidē, izmantojot gan teorētiskas, gan praktiski iegūtās tehnoloģiskās zināšanas.

 

Neskatoties uz Latvijas kā tranzītvalsts attīstību, mums ir nepieciešami ne tikai kvalificēti speciālisti loģistikas, transporta sistēmu, auto, ūdens, gaisa un dzelzceļa transporta pārvaldības un vadības jomās, bet mums ir nepieciešami arī kvalificēti zinātnieki, kas spētu piedāvāt savas intelektuālās spējas gan Eiropas, gan pasaules tirgum.

 

Šobrīd mēs realizējam trīs lielus Eiropas Savienības projektus:

  • Bezpilota aviācijas kompleksa izstrāde un lidaparātu industriālo prototipu izveide Latvijas tautsaimniecības uzdevumu risināšanai;
  • Industriālās tehnoloģijas prototipa izstrāde daudzkomponentu nanostrukturētu jonu-plazmas nodilumizturīgu pārklājumu iegūšanai;
  • Efektīvu mazizmēra siltummašīnu gāzu procesu modelēšana un izpēte.

Projektu ietvaros esam guvuši lielus panākumus bezpilotu lidaparātu modelēšanā – ir izgatavoti divi reāli strādājošus prototipi, šobrīd nodarbojamies ar bezpilotu zemūdens aparātu modelēšanu. Plazmas laboratorijā esam izstrādājuši inovatīvu daudzkomponentu nanostrukturētu pārklājumu, kas ir ne tikai karstuma un rūsas izturīgs, tas spēj pildīt arī dekoratīvās īpašības.

 

Ceram, ka pasaulē plaši sastopamā problēma, pasažieru un smago kravu pārvadāšanas jomā, izmantojot mazās lidostas, atklātus zemes vai ūdens laukumus tuvu galamērķim, tiks atrisināta mūsu Eiropas 7. ietvarprogrammas īstenotā projekta “Jauna koncepcija par „ESTOLAS” hibrīdlidaparātu ar īpaši īsu pacelšanos un nolaišanos uz jebkādas virsmas: no viegla pasažieru lidaparāta līdz kravas/pasažieru lidaparātam ar palielinātu kravnesību” ietvaros.

 

Ja arī Tu vēlies iegūt inženiera izglītību vienā no vadošajām Latvijas universitātēm –  Nāc un studē RTU!

 

Aeronautikas institūta direktors

Dr.hab.sc.ing., profesors Aleksandrs Urbahs

Syndicate content